Powstanie Kościoła

Chronologia wydarzeń:

1974 rok - Uzyskanie pozwolenia na budowę Kościoła i rozpoczęcie budowy.
1975 rok - Poświęcenie Kamienia węgielnego.
1977 rok - Poświęcenie nowo wybudowanego Kościoła.
1978 rok - Pierwsze prymicje w parafii.
1980 rok - Pozwolenie na budowę plebanii.
2008 rok - Rozpoczęcie rozbudowy Kościoła.
2010 rok - Poświęcenie kamienia węgielnego pod rozbudowę Kościoła.
2022 rok - Poświęcenie figury Matki Bożej dającej Jezusa i Nowej części Kościoła.

1000 rok
Rozpoczęcie budowy
1000 rok
Ustanowienie Parafii
0 rok
Początek rozbudowy
1900 rok
Poświęcenie nowej części

Historia Parafii

1974 rok – Początki

Myśl budowy Kościoła zrodziła się wśród mieszkańców Osieka. Szczególnymi propagatorami byli Guzik Piotr z Osieka, Aleksander Kordaszewski – ówczesny sołtys, Edward Stach, Aleksander Wąs, Agnieszka Kocjan i Kula Magdalena.

W łączności z Księdzem prałatem Andrzejem Marchewką ówczesnym proboszczem Parafii Św. Andrzeja w Olkuszu, zakupili 4 ha ziemi. O pozwolenie na budowę Kościoła zabiegał już nowy proboszcz Olkusza Ks. prałat Lucjan Czechowski. Z wielkim trudem uzyskał to pozwolenie w 1974 roku.

Ks. Biskup kielecki Administrator Apostolski Dr. Jan Jaroszewicz do mającej powstać parafii w Osieku dołączył wioskę Zimnodół z parafii Przeginia.

Rozpoczęcie budowy

 

Budowę Kościoła podziemnego rozpoczęto jesienią 1974 roku pod przewodnictwem Ks. prałata Lucjana Czechowskiego z Olkusza. 

Dnia 22 czerwca 1975 r. Ks. Bp. Jan Jaroszewicz oddelegował do budowy Ks. Władysława Stępnia dotychczasowego wikariusza z Czarncy k. Włoszczowy (woj. świętokrzyskie).

Dnia 5 lipca 1975 roku w wielkiej ulewie deszczu Ks. Bp. Edward Materski dokonał poświęcenia Kamienia węgielnego i od tej pory rozpoczęto wznoszenie murów Kościoła.

Życie duchowe toczyło się w drewnianej szopie.

Drewniana szopa w której tymczasowo odbywały się msze.
Poświęcenie kamienia węgielnego (1975r.)

Poświęcenie Kościoła

Budowa Kościoła trwała 2 lata. Poświęcenia nowo wybudowanego Kościoła dokonał dnia 21 sierpnia 1977 roku Ks. Bp. Jan Jaroszewicz w asyście Ks. Kanclerza Kurii Kieleckiej Henryka Peszki, Ks. Prałata Jana Pałysa i asystenta biskupiego Ks. Jana Kaczmarka i Księży z całego regionu olkuskiego.

7 lutego 1980 roku parafia Osiek otrzymała pozwolenie na budowę plebanii

Rozbudowa Kościoła

 

W 2008 z uwagi na powiększającą się liczbę mieszkańców rozpoczęła się rozbudowa Kościoła.

Poświęcenie Figury Maryi dającej Jezusa

 

21 sierpnia 2022 podczas uroczystej Mszy Świętej, wieńczącej 12-letni czas rozbudowy miejscowego kościoła pw. NMP Królowej Świata, bp Grzegorz Kaszak poświęcił nową część świątyni oraz kilkumetrową figurę Maryi, która znajduje się w ołtarzu głównym.

Poświęcenie Nowej Części Kościoła

21 sierpnia 2022 podczas uroczystej Mszy Świętej, wieńczącej 12-letni czas rozbudowy miejscowego kościoła pw. NMP Królowej Świata, bp Grzegorz Kaszak poświęcił nową część świątyni oraz kilkumetrową figurę Maryi, która znajduje się w ołtarzu głównym.

Duszpasterze Parafii

stepien

Proboszcz (1978-2001)

Wikariusz (2013-2017)

wikariusz (2009-2013)

Wikariusz (2008-2009)

wikariusz (2004-2008)

Wikariusz (2003-2004)