Poświęcenie kandydatów na ministranta

W dniu 18 grudnia 2022 roku w naszej parafii na uroczystej Mszy Św. o godz. 11:45 odbyło się poświęcenie 14 kandydatów na ministrantów oraz uroczyste włączenie ich w posługę liturgiczną.

Ministrare” (z łaciny) znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

     Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.