Poświęcenie nowej części kościoła

Niedziela 21 sierpnia stała się wyjątkowym dniem dla wspólnoty parafialnej w Osieku. Podczas uroczystej Mszy Świętej, wieńczącej 12-letni czas rozbudowy miejscowego kościoła pw. NMP Królowej Świata, bp Grzegorz Kaszak poświęcił nową część świątyni oraz kilkumetrową figurę Maryi, która znajduje się w ołtarzu głównym.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele duchowieństwa z dziekanem olkuskim – ks. Henrykiem Chmiełą oraz władz wojewódzkich i samorządowych, na czele z wojewodą małopolskim – Łukaszem Kmitą i burmistrzem Olkusza – Romanem Piaśnikiem.

W kazaniu sosnowiecki ordynariusz podziękował wszystkim zaangażowanym w dzieło rozbudowy osieckiej świątyni:

– Jestem pełen podziwu i uznania, patrząc na tę nową część waszego kościoła. I myślę sobie: przepiękny jest ten Dom Boga Wszechmogącego, któryście wybudowali. Ile to kosztowało trudu, poświęcenia, wyrzeczenia, zdrowia, zabiegania – to jeden Pan Bóg tylko wie. Ale dzisiaj z dumą możecie powiedzieć: „Warto było”, bo rzeczywiście ta świątynia jest majestatyczna. Ślę moje gratulacje pod adresem księdza proboszcza Jana, budowniczych, ofiarodawców, sponsorów i do was, parafianie – mówił w homilii bp Kaszak.

Decyzja o rozbudowie kościoła w Osieku zapadła w 2007 r. 7 lutego 2007 r. odbyło się zebranie założycielskie Komitetu Rozbudowy Kościoła pod przewodnictwem ks. Jana Radzika – proboszcza parafii.

Na przewodniczącego Komitetu Rozbudowy Kościoła został wybrany Apolinary Ćwięczek.

Pierwszą decyzja Komitetu było podjęcie prac związanych z wykonaniem projektu architektonicznego nowej części kościoła. Wybór padł na firmę Form Studio z Katowic oraz znanego architekta inż. Michała Kuczmińskiego, który specjalizuje się w projektowaniu obiektów sakralnych.

Po otrzymaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, którym stała się lokalna firma Krzysztofa Kocjana.

W sierpniu 2008 r. nastąpiło przekazanie placu budowy i rozpoczęto prace budowlane. 22 sierpnia 2010 r. bp Grzegorz Kaszak dokonał poświęcenia kamienia węgielnego i rozpoczęto budowę murów. 

Połączenie obydwu części kościoła nastąpiło w 2020 r. Wtedy też podjęto rozmowy odnośnie do wykonania projektu wnętrza nowej części kościoła. Komitet Rozbudowy Kościoła wraz z księdzem proboszczem zdecydował powierzyć te prace znanym olkuskim artystom: Zofii i Stanisławowi Wywiołom.

W oparciu o pomysł ks. Jana Radzika państwo Wywiołowie opracowali projekt figury ołtarzowej, przedstawiającej NMP Królową Świata dającą Jezusa. Po zaakceptowaniu projektu wykonie tego dzieła powierzono krakowskim artystom rzeźbiarzom, Małgorzacie i Jackowi Pilchom.

Wiosną 2022 roku zamontowano figurę NMP Królową Świata dającą Jezusa. na głównej ścianie ołtarzowej nowej części kościoła. Kolejny etap prac polegał na wykonaniu złoceń figury oraz dekorów na  filarach kościoła. Prace te zrealizowali konserwatorzy z Krakowa oraz osobiście państwo Wywiołowie.

Wokół figury zostały zamontowane promienie światła, korona nad głową Matki Bożej oraz odnowione tabernakulum ze starej części kościoła. Prace te wykonane zostały przez Eugeniusza Kozłowskiego z Firmy Imperial.

Dzięki ofiarności parafian i ludzi dobrej woli prace związane z wystrojem nowego kościoła cały czas trwają.

opracowanie tekstu: ks. Przemysław Lech

zdjęcia:
Małopolski Urząd Wojewódzki/Jan Lorek; 
Biuro Prasowe Diecezji Sosnowieckiej

źródło: http://diecezja.sosnowiec.pl/news/osiek:-poswiecenie-nowej-czesci-kosciola-5819